ราคา

ติดตามสถานะพัสดุฟรี 15 ครั้งต่อเดือนได้ ตลอดชีพ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

Free

0 บาท

 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 15 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง

Enterprise Gold

2,599.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ 12,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 18,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

Unlimited

8,999.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจพร้อมราคาทั้งหมดของเรา

Free
 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 15 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง

0.0 บาท / เดือน

เลือก
Gold
 • ติดตามพัสดุ 100 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 150 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

139.0 บาท / เดือน

เลือก
Premium
 • ติดตามพัสดุ 400 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 600 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

429.0 บาท / เดือน

เลือก
Platinum
 • ติดตามพัสดุ 1,500 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 2,250 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,499.0 บาท / เดือน

เลือก
Ultimate
 • ติดตามพัสดุ 4,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 6,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,799.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise
 • ติดตามพัสดุ 6,500 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 9,750 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Gold
 • ติดตามพัสดุ 12,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 18,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,599.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Pro
 • ติดตามพัสดุ 20,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 30,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Premium
 • ติดตามพัสดุ 60,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 90,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

3,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Platinum
 • ติดตามพัสดุ 80,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 120,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

4,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Unlimited
 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 33 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

8,999.0 บาท / เดือน

เลือก