ราคา

ติดตามสถานะพัสดุฟรี 15 ครั้งต่อเดือนได้ ตลอดชีพ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

Free

0 บาท

 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 15 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง

Enterprise Gold

2,599.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ 6,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 9,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

Unlimited

8,999.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจพร้อมราคาทั้งหมดของเรา

Free
 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 15 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง

0.0 บาท / เดือน

เลือก
Gold
 • ติดตามพัสดุ 60 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 90 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

139.0 บาท / เดือน

เลือก
Premium
 • ติดตามพัสดุ 200 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 300 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

429.0 บาท / เดือน

เลือก
Platinum
 • ติดตามพัสดุ 800 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 1,200 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,499.0 บาท / เดือน

เลือก
Ultimate
 • ติดตามพัสดุ 2,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 3,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,799.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise
 • ติดตามพัสดุ 3,500 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 5,250 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Gold
 • ติดตามพัสดุ 6,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 9,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,599.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Pro
 • ติดตามพัสดุ 12,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 18,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Premium
 • ติดตามพัสดุ 60,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 90,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

3,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Platinum
 • ติดตามพัสดุ 80,000 ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน 120,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

4,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Unlimited
 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • Webhooks แจ้งเตือน ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 37 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

8,999.0 บาท / เดือน

เลือก