ราคา

ติดตามสถานะพัสดุฟรี 10 ครั้งต่อเดือนได้ ตลอดชีพ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

Free

0 บาท

 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 10 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง

Enterprise Gold

1,599.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ 3,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

Unlimited

2,999.0 บาท / เดือน

 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจพร้อมราคาทั้งหมดของเรา

Free
 • ติดตามพัสดุอย่างเดียว
 • ติดตามพัสดุ 10 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง

0.0 บาท / เดือน

เลือก
Gold
 • ติดตามพัสดุ 150 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

259.0 บาท / เดือน

เลือก
Premium
 • ติดตามพัสดุ 350 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

329.0 บาท / เดือน

เลือก
Platinum
 • ติดตามพัสดุ 1,200 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

799.0 บาท / เดือน

เลือก
Ultimate
 • ติดตามพัสดุ 1,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise
 • ติดตามพัสดุ 2,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,299.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Gold
 • ติดตามพัสดุ 3,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,599.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Pro
 • ติดตามพัสดุ 5,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,799.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Premium
 • ติดตามพัสดุ 5,500 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

1,999.0 บาท / เดือน

เลือก
Enterprise Platinum
 • ติดตามพัสดุ 6,000 ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,399.0 บาท / เดือน

เลือก
Unlimited
 • ติดตามพัสดุ ไม่จำกัด ครั้ง
 • สามารถติดตามพัสดุได้ 15 ขนส่ง
 • มีระบบ Webhooks ส่งแจ้งเตือนสถานะพัสดุ

2,999.0 บาท / เดือน

เลือก