ETrackings Premium

ติดตามพัสดุได้โดย ไม่มีโฆษณากวนใจ และเก็บพัสดุของคุณไว้ถาวร 349.00 บาท

ETrackings Premium

ติดตามพัสดุได้โดย ไม่มีโฆษณากวนใจ และเก็บพัสดุของคุณไว้ถาวร 349.00 บาท

สมาชิกแบบพรีเมี่ยม Premium 349.00 บาท

สำหรับ ETrackings Application (iOS, Andriod)

contactlessสมัคร Premium
- ไม่มีโฆษณาคั่น
- ไม่ลบการติดตามพัสดุของคุณ
- สามารถเปิด-ปิด การแจ้งเตือนเมื่อพัสดุเข้าระบบ
- สามารถเปิด-ปิด การแจ้งเตือนเมื่อพัสดุกำลังจัดส่ง เช่น อยู่ระหว่างนำจ่าย
- สามารถเปิด-ปิด การแจ้งเตือนเมื่อจัดส่งพัสดุสำเร็จ
- สามารถเปิด-ปิด การแจ้งเตือนเมื่อจัดส่งพัสดุไม่สำเร็จ
- สามารถเปิด-ปิด การแจ้งเตือนสถานะอื่นๆ ของพัสดุ เช่น ถึงที่ทำการไปรษณีย์ หรือ อยู่ระหว่างขนส่ง
- มีแท็บสำหรับกรอง สถานะต่างๆหน้ารวมประวัติการค้นหา

คุณอาจจะสนใจ

สมาชิกแบบไม่มีโฆษณา

ETrackings Premium

ติดตามพัสดุได้โดย ไม่มีโฆษณากวนใจ และเก็บพัสดุของคุณไว้ถาวร 349.00 บาท

ETrackings Premium

ติดตามพัสดุได้โดย ไม่มีโฆษณากวนใจ และเก็บพัสดุของคุณไว้ถาวร 349.00 บาท